Urine-incontinentie bij ouderen is te behandelen
Open

Commentaar
29-12-2015
Paul van Houten

Vanaf 2004 wordt het vóórkomen van incontinentie in verpleeg- en verzorgingshuizen jaarlijks geregistreerd in de ‘Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen’.1 De gegevens laten zien dat de prevalentie van urine-incontinentie in de intramurale ouderenzorg bij de kwetsbaarste ouderen is gezakt van 76 naar 49%. Sinds 2004 hebben instellingen een beleid ontwikkeld waardoor steeds meer zorgmedewerkers en specialisten ouderengeneeskunde weten hoe ze het probleem moeten benaderen. Het vooroordeel dat kwetsbare ouderen nu eenmaal incontinent zijn en dat daar toch niets aan te doen is wordt dus niet door de feiten bevestigd.

Onlangs verscheen een review over het gebruik van geneesmiddelen bij ouderen met urine-incontinentie.2 Alleen voor anticholinergica vonden de onderzoekers voldoende interventiestudies om hierop een analyse te baseren. Anticholinergica hebben een klein effect bij oudere patiënten met urge-incontinentie. Ze geven een gemiddelde afname van een halve incontinentie-episode per 24 h. Dat is significant maar nauwelijks klinisch relevant. Wel hebben veel patiënten bijwerkingen, zoals een droge mond ...