Neuroprotectie door hypothermie na perinatale asfyxie bij voldragen pasgeborenen

Opinie
F. Groenendaal
C.W.P.M. Hukkelhoven
L.S. de Vries
F. van Bel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2210-2
Abstract

Perinatale asfyxie is nog steeds een belangrijke oorzaak van blijvende cerebrale schade bij voldragen pasgeborenen. Dit geldt niet alleen in derdewereldlanden, maar ook in een groot aantal westerse landen.1 Uit observaties bij voldragen pasgeborenen en de resultaten van dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat na perinatale asfyxie en resuscitatie een zogenaamd secundair energietekort kan ontstaan.2 3 Dit fenomeen is met onder meer fosfor-kernspinresonantiespectroscopie aangetoond. Het ontstaat circa 6 uur na de perinatale asfyxie.

De laatste jaren is een groot aantal onderzoeken verricht naar neuroprotectieve mogelijkheden binnen deze periode van 6 uur. Hoewel met dierexperimenteel onderzoek farmaca zijn gevonden die langdurige neuroprotectie geven, zijn bij de mens slechts zeer weinig strategieën effectief gebleken.4

Er zijn de laatste jaren dierexperimentele en klinische onderzoeken verricht naar hypothermie en het neuroprotectieve effect daarvan na perinatale asfyxie.5 De gunstige effecten van hypothermie schrijft men toe aan de reductie van het cellulaire energieverbruik…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Neonatologie, kamer KE 04.123.1, Lundlaan 6, 3584 EA Utrecht.

Hr.dr.F.Groenendaal, mw.prof.dr.L.S.de Vries en hr.prof.dr.F.van Bel, kinderartsen-neonatologen.

Stichting Perinatale Registratie Nederland, Utrecht.

Mw.dr.ir.C.W.P.M.Hukkelhoven, epidemioloog.

Contact hr.dr.F.Groenendaal (f.groenendaal@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties