Neurologische uitkomsten bij vroeggeboorte

Een baby in een couveuse.
Anne M. de Grauw
Pauline E. van Beek
Aleid G. Leemhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6222

Waarom dit onderzoek?

Vroeggeboorte verhoogt het risico op ontwikkelingsproblematiek. Het perinataal en neonataal beleid bij extreme vroeggeboorte wordt veelal geëvalueerd aan de hand van harde uitkomsten, zoals cerebrale parese, gehoor- en visusstoornissen en cognitieve problemen. Meer subtiele problemen op het gebied van gedrag, motoriek of schoolprestaties en zorgen van ouders…

Auteursinformatie

Contact A.M. de Grauw (a.degrauw@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anne M. de Grauw ICMJE-formulier
Pauline E. van Beek ICMJE-formulier
Aleid G. Leemhuis ICMJE-formulier
Ontwikkelingsproblemen bij vroeggeborenen

Gerelateerde artikelen

Reacties