Eerste cijfers na de ‘Richtlijn perinataal beleid extreme vroeggeboorte’

Follow-up na 2 jaar van kinderen geboren bij 24 weken

Onderzoek
Cornelieke S.H. Aarnoudse-Moens
Monique Rijken
Renate M. Swarte
Peter Andriessen
Henk J. ter Horst
Susanne M. Mulder-de Tollenaer
Corine Koopman-Esseboom
A.R.C. (Céleste) Laarman
Katarina Steiner
A.H.B.M. (Mark) van der Hoeven
René F. Kornelisse
J.J. (Hans) Duvekot
Nynke Weisglas-Kuperus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1168
Abstract

Samenvatting

Doel

Sinds 2010 adviseert de nieuwe ‘Richtlijn perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’ actief beleid bij kinderen die na een zwangerschapsduur van 24 weken geboren worden. Wij onderzochten hoe kinderen van 24 en 25 weken die geboren werden in het eerste jaar nadat de richtlijn verscheen, zich ontwikkeld hadden op 2-jarige leeftijd.

Opzet

Retrospectief nationaal cohortonderzoek.

Methode

De onderzoekspopulatie bestond uit alle kinderen die in Nederland geboren werden in de periode 1 oktober 2010-1 oktober 2011 na een zwangerschapsduur van 24 of 25 weken en die 2 jaar later nog in leven waren. Op de voor prematuriteit gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar ondergingen deze kinderen een algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek, en werd hun cognitief functioneren bepaald op de ‘Bayley scales of infant and toddler development’ (Bayley-III-test). De onderzoeken vonden plaats op de 10 neonatale intensive care units (NICU’s) in Nederland.

Resultaten

Van de 185 extreem vroeggeborenen werden er 166 opgenomen op de NICU. Van de 95 kinderen die op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar nog in leven waren, konden er 78 (82%) worden onderzocht. Hun gemiddelde cognitieve score op de Bayley-III-test was 88 (SD: 16). Van de kinderen van 24 weken had 20% milde en 20% matige tot ernstige beperkingen. Van de kinderen geboren na 25 weken had 17% milde en 12% matige tot ernstige beperkingen.

Conclusie

Van de kinderen die na 24 weken zwangerschap geboren werden in het eerste jaar na invoering van actieve opvang en behandeling in Nederland en die op 2-jarige leeftijd nog in leven waren (46%), was ruim de helft zonder beperkingen. Dat is vergelijkbaar met kinderen geboren na 25 weken. Gerekend over alle kinderen van 24 weken bereikte 25% de leeftijd van 2 jaar zonder beperkingen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neonatologie, Amsterdam.

Dr. C.S.H. Aarnoudse-Moens, psycholoog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neonatologie, Leiden.

Dr. M. Rijken, kinderarts-neonatoloog

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Neonatologie: dr. R.M. Swarte en dr. R.F. Kornelisse, kinderartsen-neonatologen; dr. N. Weisglas-Kuperus, kinderarts-psycholoog.

Afd. Verloskunde: dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog.

Maxima Medisch Centrum, afd. Neonatologie Veldhoven

Dr. P. Andriessen, kinderarts-neonatoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Neonatologie, Groningen

Dr. H.J. ter Horst, kinderarts-neonatoloog.

Isala Klinieken, afd. Neonatologie, Zwolle.

Drs. S.M. Mulder-de Tollenaer, kinderarts-neonatoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neonatologie, Utrecht.

Dr. C. Koopman-Esseboom, kinderarts-neonatoloog.

VU medisch centrum, afd. Neonatologie, Amsterdam.

Drs. A.R.C. Laarman, kinderarts-neonatoloog.

Radboudumc, afd. Neonatologie, Nijmegen.

Drs. K. Steiner, kinderarts-neonatoloog.

Maastricht UMC+, afd. Neonatologie, Maastricht

Dr. A.H.B.M. van der Hoeven, kinderarts-neonatoloog.

Contactpersoon: dr. C.S.H. Aarnoudse-Moens (c.aarnoudse-moens@amc.uva.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De hoogleraren Neil Marlow en Pieter Sauer leverden kritisch commentaar op het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Cornelieke S.H. Aarnoudse-Moens ICMJE-formulier
Monique Rijken ICMJE-formulier
Renate M. Swarte ICMJE-formulier
Peter Andriessen ICMJE-formulier
Henk J. ter Horst ICMJE-formulier
Susanne M. Mulder-de Tollenaer ICMJE-formulier
Corine Koopman-Esseboom ICMJE-formulier
A.R.C. (Céleste) Laarman ICMJE-formulier
Katarina Steiner ICMJE-formulier
A.H.B.M. (Mark) van der Hoeven ICMJE-formulier
René F. Kornelisse ICMJE-formulier
J.J. (Hans) Duvekot ICMJE-formulier
Nynke Weisglas-Kuperus ICMJE-formulier
Antenatale glucocorticoïden bij extreme vroeggeboorte
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

P-waardig?

Met interesse het artikel over de gevolgen van extreme vroeggeboorte gelezen.

Ik verbaasde mij wel over het gebruik van de p-waarde in tabel 1.

Met name als je de 2 groepen definieert aan de hand van de zwangerschapsduur 24 of 25 weken, is de kans dat dit verschil op toeval berust niet <0,001 maar 0! Geen p-waarde gebruiken dus. 

Biologisch gezien lijkt het me overigens ook wel logisch dat het gewicht significant verschilt dus daar is wellicht de p-waarde ook redundant.