Neonataal abstinentiesyndroom na maternaal tramadolgebruik

Klinische praktijk
Djoeke de Wit
Irene Koomen-Botman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5610
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Tramadol is een opioïd dat vanwege zijn lipofiele karakter de placenta gemakkelijk passeert. Door deze placentapassage is er een risico op neonatale onttrekkingsverschijnselen. Daarom wordt chronisch gebruik gedurende de zwangerschap ontraden.

Casus

Een 25-jarige zwangere vrouw, gravida 3, para 1, gebruikte gedurende haar zwangerschap tramadol 100 mg 3 dd in verband met chronische hoofdpijn en migraine. Vanwege het risico op het neonatale abstinentiesyndroom vond de partus in het ziekenhuis plaats en moest de neonaat minstens 3 dagen ter observatie blijven. De pasgeborene kreeg 36 h na de geboorte onttrekkingsverschijnselen. Behandeling met fenobarbital was effectief; 9 dagen na de geboorte mocht de neonaat zonder medicatie naar huis.

Conclusie

Als tramadol gedurende de zwangerschap is gebruikt, dient men rekening te houden met het risico op neonatale onttrekkingsverschijnselen. Voor de behandeling van deze onttrekkingsverschijnselen is fenobarbital een goede keus.

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, Hoorn.

Afd. Klinische Farmacie: drs. D. de Wit, apotheker.

Afd. Kindergeneeskunde: dr. I. Koomen-Botman, kinderarts.

Contact drs. D. de Wit (djoekedewit@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Djoeke de Wit ICMJE-formulier
Irene Koomen-Botman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties