Nemen de prevalentie en incidentie van dementie af?

Opinie
Lisa Vermunt
Pieter Jelle Visser
Majon Muller
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D442
Abstract

Een recente populatiestudie, uitgevoerd als onderdeel van de ‘Framingham heart study’, liet zien dat het risico op dementie in de afgelopen 25 jaar met maar liefst 35% is afgenomen.1 Nederland telt op dit moment ruim 260.000 patiënten met dementie. Dementie is de ziekte die gepaard gaat met de hoogste zorgkosten; in 2013 bedroegen die kosten ruim € 4 miljard en dat is ongeveer 5% van de totale gezondheidszorgkosten. Op basis van de verwachte toename van het aantal patiënten met dementie door langere levensverwachting en de vergrijzing, zijn wereldwijd projecten gestart voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van dementie, in Nederland onder de noemer ‘Deltaplan Dementie’.2

Hoeven we ons geen zorgen meer te maken nu de incidentie vanzelf daalt? Wij zijn van mening dat de omvang van het probleem eerder zal toenemen dan afnemen. In dit commentaar bespreken we de daling van de incidentie, de mogelijke verklaringen en…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Alzheimer centrum: drs. L. Vermunt, arts-onderzoeker; dr. P.J. Visser, arts-epidemioloog, tevens MUMC, Alzheimer Centrum Limburg, Maastricht.  Vakgroep/Afd. Psychiatrie en Psychologie.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. M. Muller, internist-ouderengeneeskunde.

Contact dr. M. Muller (majon.muller@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa Vermunt ICMJE-formulier
Pieter Jelle Visser ICMJE-formulier
Majon Muller ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties