Is dementie te voorkomen door intensieve vaatzorg?*

Het preDIVA-onderzoek
Onderzoek
05-05-2017
Eric P. Moll van Charante, Edo Richard, Lisa S. Eurelings, Jan Willem van Dalen, Suzanne A. Ligthart, Emma F. van Bussel, Marieke P. Hoevenaar-Blom, Marinus Vermeulen en Willem A. (Pim) van Gool

Doel

Onderzoeken of intensieve vaatzorg in de huisartsenpraktijk dementie bij thuiswonende oudere patiënten kan voorkomen.

Methode

Dit pragmatische clustergerandomiseerde ongeblindeerde onderzoek (ISRCTN29711771) werd uitgevoerd onder ouderen van 70-78 jaar die stonden ingeschreven bij Nederlandse huisartsenpraktijken. De enige exclusiecriteria waren de diagnose ‘dementie’ en een geringe levensverwachting. De praktijken werden gerandomiseerd toegewezen aan een interventiegroep en een controlegroep. Deelnemers in de interventiegroep kregen 6 jaar lang elke 4 maanden een cardiovasculaire controle door de praktijkondersteuner, deelnemers in de controlegroep kregen gebruikelijke zorg. Primaire uitkomstmaten waren de cumulatieve incidentie van dementie en functiebeperkingen. Secundaire uitkomstmaten waren hart-vaatziekte en overlijden.

Resultaten

In de periode juni 2006-maart 2009 includeerden we 3526 ouderen in 116 huisartsenpraktijken. De interventiegroep telde 63 praktijken en 1890 deelnemers, de controlegroep 53 praktijken en 1636 deelnemers. We verkregen gegevens over de primaire uitkomstmaat voor 3454 deelnemers (98%), de mediane follow-upduur was 6,7 jaar. Tijdens deze periode kregen 121 (6,5%) van de 1853 deelnemers in de interventiegroep en 112 (7,0%) van de 1601 deelnemers in de controlegroep de diagnose ‘dementie’. Dit verschil was niet significant (hazardratio 0,92; 95%-BI: 0,71-1,19). Ook in het optreden van functiebeperkingen, hart-vaatziekten en overlijden werden geen verschillen tussen beide groepen gevonden.

Conclusie

Langdurige intensieve vaatzorg voor thuiswonende ouderen, gegeven in de eerste lijn, doet de incidentie van dementie, functionele beperkingen of sterfte niet dalen. Mogelijk is er wel een effect bij ouderen met een niet of onvoldoende behandelde hypertensie; nader onderzoek hiernaar is gerechtvaardigd.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing