Dementie: groeiende ramp of afnemende epidemie?

Klinische praktijk
Miriam L. Haaksma
Jurgen A.H.R. Claassen
Marcel G.M. Olde Rikkert
René J.F. Melis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2016
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
De getallen bij de Y-as van de figuur in het artikel zijn een factor 10 te laag. 

Samenvatting

  • Er heerst veel onduidelijkheid over de toekomstige prevalentie van dementie. Zowel de vergrijzing als het opleidingsniveau en de leefstijl van de bevolking lijken hierbij een rol te spelen.
  • Er is weinig wetenschappelijke en maatschappelijke aandacht voor de grote onzekerheid in de gemiddelde incidentie- en prevalentieschattingen voor dementie.
  • Bij het inschatten van de prognose van mensen met dementie wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde beloop, terwijl dat absoluut niet representatief is voor het individuele beloop bij de meeste patiënten.
  • De gunstige bevindingen van recent onderzoek naar leefstijlinterventies vragen om meer doelgroepgerichte preventie voor risicogroepen. Er is geen standaardpreventie die voor iedereen even goed werkt.
  • Publicaties over dementie hebben grote invloed op de verwachtingen van mensen ten aanzien van hun veroudering. Daarom is het belangrijk om van onderzoeksresultaten ook de spreidingsmaten te presenteren.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Geriatrie en Radboudumc Alzheimer Centrum, Nijmegen.

M.L. Haaksma, MSc, epidemioloog in opleiding; dr. J.A.H.R. Claassen en prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinisch geriaters; dr. R.J.F Melis, arts-epidemioloog.

Contact dr. R.J.F Melis (rene.melis@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De gemeente Bovenduinen in de casus aan het begin van dit artikel is een fictieve gemeente.

Auteur Belangenverstrengeling
Miriam L. Haaksma ICMJE-formulier
Jurgen A.H.R. Claassen ICMJE-formulier
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
René J.F. Melis ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Ook interessant

Reacties