Zintuiglijke beperkingen en dementie

Koppel loopt op vervagende vloer
Corinne P.A. Delsing
Petra E. Spies
B. Jeroen Klevering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6702
Abstract

Er lijkt een samenhang te zijn tussen zintuiglijke beperkingen en het risico op dementie. Zo zou gehoor- en visusproblematiek het risico verhogen. Kan de aanpak van deze problematiek het risico op dementie verlagen?

In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor de invloed van zintuigelijke beperkingen op dementie. Aanleiding vormde het rapport van de Lancet Commission ‘Dementia prevention, intervention, and care’. In het rapport werd gehoorverlies (> 25 dB) als een van de 12 beïnvloedbare risicofactoren voor dementie beschreven, met bovendien het grootste effect op dementieprevalentie.1 Hoewel visus niet in dit rapport genoemd wordt, is er recentelijk een studie verschenen – zoals elders in dit tijdschrift besproken in de rubriek ‘In het kort’ (D6610) – waarin gesuggereerd wordt dat cataractextractie het risico op dementie kan verlagen.2

Multidomein-interventies gericht op leefstijl en cardiovasculaire risicofactoren daarentegen laten geen overtuigend effect zien op cognitieve achteruitgang.3 Stevig inzetten op de behandeling van vermijdbare gehoor- en visusproblematiek is essentieel voor de verbetering van kwaliteit van leven. Daarnaast lijkt er een tot op heden onvoldoende herkend neveneffect te zijn: bescherming tegen dementie…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. KNO-Heelkunde: dr. C.P.A. Delsing, aios KNO-Heelkunde; afd. Oogheelkunde: prof. dr. B.J. Klevering, oogarts. Gelre Ziekenhuizen, Expertisecentrum Ouderengeneeskunde, afd. Klinische Geriatrie, Apeldoorn/Zutphen: dr. P.E. Spies, klinisch geriater en klinisch farmacoloog.

Contact C.P.A. Delsing (corinne.delsing@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Corinne P.A. Delsing ICMJE-formulier
Petra E. Spies ICMJE-formulier
B. Jeroen Klevering ICMJE-formulier
Cataractoperaties als nieuwste remedie tegen dementie?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties