Hypertensie als bron van cognitieve regressie, respectievelijk dementie

Klinische praktijk
W.H. Birkenhäger
P.W. de Leeuw
T. Richart
J.A. Staessen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2435-9
Abstract

Samenvatting

- Cognitieve achteruitgang, op termijn uitmondend in degeneratieve dementie (ziekte van Alzheimer) of vasculaire dementie, breidt zich wereldwijd snel uit.

- De toenemende vergrijzing van de wereldbevolking speelt hierbij een overheersende rol. Daarnaast laten genetische, pathofysiologische factoren en nadelige levensgewoonten eveneens hun invloed gelden.

- De betekenis van hypertensie in het proces dat leidt tot cognitieve achteruitgang blijkt in de praktijk nog relatief onbekend. Wel lijken tijdige opsporing en bestrijding van hypertensie het behoud van cognitie ten goede te kunnen komen. Proefondervindelijk is dit met name duidelijk geworden voor sommige dihydropyridinecalciumantagonisten.

- De medische zorg maakt onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die er voorhanden zijn om hypertensie het hoofd te bieden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2435-9

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, Rotterdam.

Hr.prof.dr.W.H.Birkenhäger, emeritus hoogleraar Interne Geneeskunde.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Hr.prof.dr.P.W.de Leeuw, internist.

Katholieke Universiteit Leuven, departement Hart- en Vaatziekten, afd. Hypertensie en Cardiovasculaire Revalidatie, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, bus 702, B-300 Leuven, België.

Contact Hr.T.Richart MSc, arts; hr.dr.J.A.Staessen, internist-epidemioloog (jan.staessen@med.kuleuven.be)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties