De ziekte van Alzheimer en behandeling van vasculaire risicofactoren

Klinische praktijk
F.E. de Leeuw
A.G.W. van Norden
W.M. van der Flier
M.G.M. Olde Rikkert
Ph. Scheltens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2844-9
Abstract

Samenvatting

- In vele prospectieve bevolkingsonderzoekingen is een relatie tussen hypertensie, cholesterol, diabetes mellitus, homocysteïne en de incidentie van de ziekte van Alzheimer (AD) aangetoond.

- Wat betreft primaire preventie is alleen voor de behandeling van hypertensie in gerandomiseerd interventieonderzoek de werkzaamheid bewezen.

- Voor secundaire preventie is alleen voor de behandeling met een statine in klein gerandomiseerd interventieonderzoek een gunstig effect aangetoond.

- Over het nut van de behandeling van hypertensie, hyperhomocysteïnemie en diabetes mellitus met betrekking tot het remmen van cognitieve achteruitgang bij AD-patiënten moeten resultaten van lopende gerandomiseerde interventieonderzoekingen worden afgewacht.

- De resultaten van de onderzoekingen moeten vooralsnog met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege methodologische tekortkomingen in onderzoeksopzet en -uitvoer.

- Om uiteindelijk de rol van de vasculaire risicofactoren bij het ontstaan en mogelijk ook de behandeling van AD goed te kunnen bestuderen, zijn grotere gerandomiseerde interventieonderzoekingen nodig met een langere follow-up bij specifiek en uniform gediagnosticeerde AD-patiënten, waarbij rekening gehouden moet worden met de heterogeniteit van AD.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2844-9

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Huispostnummer 326, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Neurologie: hr.dr.F.E.de Leeuw, neuroloog; mw.A.G.W.van Norden, assistent-geneeskundige.

Alzheimer Centrum Nijmegen, Kenniscentrum Geriatrie: hr.prof.dr.M.G.M.Olde Rikkert, klinisch geriater.

VU Medisch Centrum, Alzheimer Centrum, afd. Neurologie, Amsterdam.

Mw.dr.W.M.van der Flier, neuropsycholoog en klinisch epidemioloog; hr.prof.dr.Ph.Scheltens, neuroloog.

Contact hr.dr.F.E.de Leeuw (h.deleeuw@neuro.umcn.nl)

Ook interessant

Reacties