Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:566-76

Vergadering gehouden op 20 en 21 november 1992 te Amsterdam

J.A.Wijnen (Rotterdam), Preventie van cervixcarcinoom: zijn wij op de goede weg?

Cervixcarcinoom is een ernstige, maar in Nederland in omvang beperkte ziekte. Screening kan het optreden van ziekte en sterfte als gevolg van deze aandoening met meer dan de helft verminderen, maar wordt in ons land momenteel zeer ondoelmatig uitgevoerd en bereikt een belangrijk deel van de risicogroep niet. Veel van de problemen lijken te kunnen worden verklaard door het ontbreken van een landelijk uniform kader met betrekking tot opzet, financiering, uitvoering en evaluatie van dit onderzoek. Nog steeds wordt…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht. Dr.M.A.H.M.Wiegerinck, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties