Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:210-24

Vergadering gehouden op 22 en 23 april 1993 te Rotterdam

C.P.T.Schijf en C.M.G.Thomas (Nijmegen), Ervaringen met de molaregistratie

Sinds augustus 1977 werden 1280 patiënten bij de Centrale Molaregistratie aangemeld. Collega Stolk was mede de grote animator en vanaf de begintijd is de registratie in Nijmegen gebleven. Een aantal kritische kanttekeningen is te maken:

– Overtuig u ervan dat het bloed naar Nijmegen wordt opgestuurd. Uiteraard is uw eigen laboratorium heel goed in staat om de concentratie menselijk chorion-gonadotrofine (hCG) te bepalen, maar de verschillende kits zijn jammer genoeg niet altijd vergelijkbaar, zodat een specifieke vraag door de houder van de…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht.

Dr.M.A.H.M.Wiegerinck, 2e secretaris.

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties