Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:395-12

Vergadering gehouden op 18 en 19 mei 1995 te Arnhem

M.D.Kloosterman (Arnhem), Prenatale diagnostiek: quo vadis?

Sedert de introductie van de prenatale diagnostiek is het voornaamste criterium de leeftijd van de aanstaande moeder (meer dan 70). In ons land is de grens al ruim 10 jaar de leeftijd van 36 jaar en ouder. Zoals een ieder weet neemt de kans op het krijgen van een kind met een chromosoomafwijking toe naarmate de leeftijd van de moeder stijgt. Dit is uiteraard niet iets wat plotseling optreedt na het 36e levensjaar, maar een geleidelijk proces. Daar er in de afgelopen decennia een…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, pa Centraal Secretariaat, Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht. Dr.D.J.Hemrika, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties