Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:151-9

Vergadering gehouden op 26 en 27 mei 1994 te Brugge

J.M.W.M.Merkus, R.M.J.Derom, C.Derom en R.Vlietinck (Tilburg), Epidemiologie van meerlingen: een situatieschets voor België en Nederland

Het aantal meerlingen is de laatste 15 jaar aanzienlijk meer gestegen dan verklaard kan worden uit de toeneming van het aantal geboorten. De belangrijkste oorzaken van de toeneming van het aantal meerlinggeboorten zijn: de stijging van de leeftijd waarop de vrouw zwanger wordt en de toename van het aantal vrouwen met onvervulde kinderwens dat wordt behandeld met geavanceerde fertiliteitsbevorderende methoden waar ‘superovulatie’ meestal een onderdeel van is.

Leeftijd

De leeftijd waarop een vrouw haar eerste…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht. Dr.D.J.Hemrika, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties