Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1882-7

239e algemene vergadering gehouden op 14 februari 1987 te Amsterdam

PatiËntendemonstraties

R.L.M.A.Prevoo en Th.M.Starink (Amsterdam), Multipele cutane neurilemmomen

Anamnese

Jongen, 3 jaar. Sinds geboorte zeer langzaam in omvang toenemende laesies. Patiëntje heeft ribdeformaties van de linker thoraxhelft en macula-afwijkingen, een abnormale vaatboom en cataract van het rechter oog. Verder is patiëntje goed gezond.

Status localis

Links naast wervelkolom, op strekzijde van de linker onderarm en onder de linker kaakhoek bevinden zich drie, niet aan onderliggende structuren vastzittende, kleine nummulaire, bleek-bruine grillig gevormde tumoren (figuur 1).

Histologisch onderzoek

In de dermis bevinden zich duidelijk afgegrensde eilanden tumorcellen die voornamelijk bestaan…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, pa Academisch Ziekenhuis, afd. Huidziekten, Catharijnesingel 101, 3511 GV Utrecht.

Prof.dr.E.Young.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties