Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1811-6

Vergadering gehouden op 14 januari 1995 te Amsterdam

R.Willemze (Amsterdam), Aparte classificatie van primair cutane lymfomen

Cutane lymfomen vormen een heterogene groep van maligne huidaandoeningen. Mycosis fungoïdes en het Sézary-syndroom zijn van oudsher de meest bekende aandoeningen binnen deze groep. Andere cutane lymfomen worden in West-Europa meestal aangeduid met termen uit de Kiel-classificatie. Deze classificatie is belangrijk, althans voor nodale lymfomen, met betrekking tot de prognose en therapiekeuze.

Onderzoek vanuit de Werkgroep Cutane Lymfomen gedurende de laatste 10 jaar heeft het volgende duidelijk gemaakt:

– primair cutane lymfomen hebben vaak een ander klinisch beloop (en prognose) dan morfologisch identieke primair…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, pa Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Dr.J.J.E.van Everdingen, secretaris.

Ook interessant

Reacties