Nederlandse Orthopaedische Vereniging

P. Jaspers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:513-20

Wetenschappelijke vergadering gehouden op 30 maart 1985 te Amsterdam

A.Huson (Leiden), De functionele anatomie van het enkelgewricht

In functioneel-anatomische beschouwingen van het enkelgewricht is veelal sterke nadruk gelegd op de geometrie van de trochlea tali en de enkelvork. Deze geometrie is echter nogal variabel en is verre van regelmatig en congruent. Dat betekent niet alleen een tijdens bewegingen in grootte wisselend oppervlak, maar tevens dat ligamenten een belangrijke kinematische betekenis hebben als bewegingen geleidende elementen. Deze kinematische eigenschappen wijzigen zich tijdens de beweging voortdurend, omdat deze eigenschappen mede bepaald worden door de tijdens bewegingen steeds veranderende vezelrichting van de ligamenten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties