Gedifferentieerd protocol voor de conservatieve/chirurgische behandeling van enkelfracturen bij volwassenen

Onderzoek
C.J.H.M. van Laarhoven
H.J.M. Oostvogel
Chr. van der Werken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2342-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de laattijdige resultaten van geprotocolleerde behandeling van enkelfracturen bij volwassenen.

Plaats

Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.

Opzet

Retrospectief met langetermijnfollow-up.

Methode

Bij alle patiënten (n = 579) met een enkelfractuur (580 fracturen) in de periode 1985-1989 (30 patiënten die vroegtijdig overleden of bij wie de morbiditeit vooral door andere afwijkingen werd bepaald, vielen af) werd een behandelingsprotocol gevolgd met nauwkeurig omschreven indicaties voor conservatieve en operatieve therapie afhankelijk van het fractuurtype. Na een mediane follow-upduur van 5 jaar (uitersten: 2,25-8,17) konden bij 92 van de patiënten de subjectieve, fysische en röntgenologische resultaten worden geëvalueerd.

Resultaten

Een klinisch ‘goede’ of ‘uitstekende’ score werd bij 79-90,5 van alle fracturen van type A, B en C (indeling volgens de Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) bereikt.

Conclusie

Op grond van deze resultaten mag een ruime indicatie voor conservatieve en zelfs functionele behandeling (met tapebandage) en beperking van de grootte en de hoeveelheid van osteosynthesematerialen tijdens de operatie gerechtvaardigd geacht worden bij de behandeling van enkelfracturen bij volwassenen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Sint Elisabeth Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Tilburg.

Dr.H.J.M.Oostvogel, chirurg.

Contact Dr.C.J.H.M.van Laarhoven en prof.dr.Chr.van der Werken, chirurgen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties