Nederlandse Onderzoek Databank

Nieuws
F. Kievits
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:596
Download PDF

Sinds begin dit jaar is de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) gratis toegankelijk op de website (www.niwi.knaw.nl) van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). De website biedt informatie over ruim 50.000 onderzoeksprojecten in Nederland en Vlaanderen (persbericht van het NIWI, februari 2001).

Voorheen kostte een individueel NOD-abonnement 500 gulden per jaar. Het NIWI is hier volgens NOD-contactpersoon Gerard Harren van afgestapt omdat het om openbare informatie gaat, die men niet onnodig wil blokkeren. Voorheen bepaalde het ministerie de toegankelijkheid en was er ook twijfel of de databank wel zinvol was. Inmiddels heeft de NOD zich wel bewezen en is het NIWI vrijer om zijn eigen beleid te ontwikkelen. Volgens Harren is het gebruik van de NOD aanzienlijk toegenomen sinds de databank gratis is.

De NOD vormt een ware goudmijn aan gegevens voor geïnteresseerden - wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Na het invoeren van een trefwoord krijgt men informatie over alle onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstellingen die zich met dat onderwerp bezighouden. Steeds staan er beschrijvingen van het onderzoek bij in het Nederlands en het Engels, plus de namen van de voornaamste onderzoekers, inclusief telefoonnummers en e-mailadressen. De NOD bevat ook informatie uit een aantal internationale databanken, zoals CORDIS (Community Research and Development Information Service, met door de Europese Unie gefinancierd onderzoek), BIOREP (Biotechnology Research Projects in Europe) en DRIS (Networks and Information Technology, een wereldwijd overzicht van onderzoekdatabanken).

De NOD biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om te zoeken naar experts en expertise. De databank bevat inmiddels de namen van zo'n 7600 deskundigen op een bepaald onderzoeksgebied. Verder komt er straks de mogelijkheid om door te klikken naar via het internet toegankelijke publicaties, bijvoorbeeld naar de databank van universiteiten of naar tijdschriften. ‘Deels nog toekomstmuziek,’ aldus Gerard Harren, ‘maar het zal de bruikbaarheid van de databank verder vergroten.’ (Bijdrage J.B.Meijer van Putten.)

Gerelateerde artikelen

Reacties