De Index 1857-2000 op cd-rom; het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde op eigen internetpagina beschikbaar

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:160-1

Sinds 1993 hebben een kleine 1000 lezers gebruikgemaakt van het Elektronisch Indexprogramma om snel in de jaargangen vanaf 1986 te zoeken en dat heeft bij deze selecte groep gebruikers in een behoefte voorzien. Hetzelfde bleek het geval te zijn met de on-lineversie van het register van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), eerst via Life Line, later via de internetpagina van de bibliotheek van de KNAW, het NIWI. De ontwikkelingen in de elektronische ontsluiting van het Tijdschrift hebben in de tussentijd niet stilgestaan en inmiddels zijn alle afleveringen vanaf nummer 1 van 1857 tot en met het laatst uitgekomen nummer elektronisch beschikbaar in de NTvG-Databank. Van de jaargangen 1857-1985 zijn de bladzijden als beeld opvraagbaar, vanaf 1986-heden als volledige tekst. Alle figuren zijn apart in een hoge resolutie te bekijken. De omvang van deze databank is circa 120 gigabyte en daarmee voor de meeste gebruikers niet op de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties