Internet, telegeneeskunde en elektronische informatieverschaffing door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Opinie
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:11-2

Zie ook de artikelen op bl. 13 en 39.

Elders in dit nummer beschrijven Van Straalen en Hage de betekenis van het Internet voor medici en vermeldt Go toepassingen van telecommunicatie in de geneeskunde.12 Het ligt voor de hand dat de snelle groei van de mogelijkheden van elektronische informatieoverdracht niet aan de medische wereld voorbij zal gaan en informatie daarover is nuttig. Er rijzen echter ook vragen: wat moeten artsen in Nederland met Internet, wat is de waarde van telegeneeskunde, gaat het Tijdschrift ook elektronische publicaties verzorgen?

Internet

Ongetwijfeld verschaft Internet ook voor artsen interessante informatie, of het nu onderzoekers, clinici of andere werkers in de gezondheidszorg zijn. De elektronische post (‘e-mail’) zal, zoals dat bij het faxapparaat is gebeurd, snel ingeburgerd raken, vooral bij onderzoekers. Ook voor een snelle uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld tussen eerste en tweede lijn, is deze vorm van communicatie zeer geschikt. Net…

Auteursinformatie

Dr.A.J.P.M.Overbeke, uitvoerend hoofdredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75971, 1070 AZ Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties