Het register van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde elektronisch beschikbaar

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2322-3

Op 1 januari 1912 werd aan hen die hadden ingetekend het Register der oorspronkelijke stukken, verschenen in de eerste vijftig jaargangen, 1857-1906 aangeboden, zoals vier en een half jaar tevoren door de ledenvergadering was besloten. Vanwege de omvang had men zich tot één rubriek beperkt. Vanaf de eerste jaargang van het Tijdschrift zijn jaarregisters verschenen, een onontbeerlijk hulpmiddel bij het zoeken naar onderwerpen en (of) auteurs. Maar ook meerjarenregisters zijn in de afgelopen 135 jaar in vele vormen uitgegeven: het genoemde 50-jaarregister, een naam- en zaakregister over 25 jaargangen (1907-1931), een 9-jaarregister (1932-1940), vervolgens 10-jaarregisters (1941-1950, 1951-1960, 1961-1970) en 5-jaarregisters (1971-1975, 1976-1980, 1981-1985).

Toen in 1991 moest worden beslist over het volgende 5-jaarregister (1986-1990), waren er twee redenen om van uitgave af te zien: de belangstelling voor de vorige uitgave was minimaal en er bleek een groeiende belangstelling voor een elektronisch register te bestaan. Derhalve besloot de hoofdredactie een elektronisch…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties