Nederlands Huisartsen Genootschap

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1115-28

Vergadering gehouden op 30 oktober 1992 te Groningen

N.J.de Wit, M.E.Numans, F.W.M.M.Touw-Otten en R.A.de Melker (Utrecht), Gastroscopie op verzoek van de huisarts: verschuiving van diagnostiek van tweede naar eerste lijn?

Vrije toegang tot gastroscopie zou een zinvolle uitbreiding van de diagnostiek van de huisarts bij dyspeptische klachten kunnen zijn. Elders bleek echter dat gastroscopie op verzoek van de huisarts veelal leidde tot een onevenredige toename van het aantal gastroscopieën, met een relatief geringe diagnostische opbrengst. Er trad geen daling op van het aantal verwijzingen voor dezelfde diagnostiek. Om het gebruik van gastroscopie door de huisarts te evalueren werd in het…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, pa Domus Medica, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

J.P.M.van der Voort, directeur.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties