Naleving richtlijnen voor borstkankernazorg kan beter

Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5253

De nazorg voor vrouwen met borstkanker in Nederland wijkt af van de landelijke richtlijnen. In de eerste vijf jaar na de behandeling vinden meer poliklinische bezoeken plaats dan aanbevolen, en met onjuiste tussenpozen. Daarnaast worden minder beeldvormende onderzoeken uitgevoerd dan formeel noodzakelijk. Dit concluderen Teresa Draeger en collega-onderzoekers van vier…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties