Verbetering in recente jaren

Lokale recidieven na operatie voor borstkanker*

Onderzoek
Margriet van der Heiden-van der Loo
Sabine Siesling
Michel W.J.M. Wouters
Thijs van Dalen
Emiel J.T. Rutgers
Petra H.M. Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9572
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:
Figuur b bij dit artikel is niet correct weergegeven.
Onderstaande figuur vervangt de figuur bij artikel A9572

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de 5-jaars lokaal-recidiefpercentages na operatie voor borstkanker tussen ziekenhuizen over meerdere jaren en de waarde van deze informatie als indicator voor de kwaliteit van zorg beschrijven.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Alle patiënten met mammacarcinoom (pT1-3,N0-3,M0) die geopereerd waren in de periode 2003-2006 werden geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie. Gegevens over terugkeer van de ziekte werden actief verzameld in de ziekenhuizen. Het 5-jaars lokaal-recidiefpercentage werd berekend met de Kaplan-Meier-methode. De recidiefpercentages per ziekenhuis werden gepresenteerd in funnelplots. De invloed van patiëntenvolume en type ziekenhuis op de uitkomst werd bestudeerd met multivariate regressieanalyse.

Resultaten

Op basis van de gegevens van 40.892 patiënten vonden wij een 5-jaars lokaal-recidiefpercentage van 2,85% (95%-BI: 2,68-3,03). Na een borstsparend operatie lag dit percentage significant lager dan na een amputatie (2,38 vs. 3,45%; p < 0,001) en in beide groepen daalde dit over de tijd. Het waargenomen 5-jaars recidiefpercentage varieerde per ziekenhuis tussen 0,77 en 5,70%; voor slechts 1 ziekenhuis was dit percentage significant hoger dan de norm van 5%. Multivariate analyses met correcties voor tumor- en patiëntkenmerken toonden aan dat hogere aantallen amputaties in een ziekenhuis geassocieerd waren met lagere 5-jaars recidiefpercentages.

Conclusie

Het 5-jaars lokaal-recidiefpercentage in Nederland is laag en is over de periode 2003-2006 verder gedaald. De waarde van deze informatie als indicator voor de kwaliteit van zorg van individuele ziekenhuizen is beperkt.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology (2015;(suppl 3):522-8) met als titel ‘The value of ipsilateral breast tumor recurrence as a quality indicator: hospital variation in the Netherlands’. Afgedrukt met toestemming.

Integraal Kankercentrum Nederland, afd. Onderzoek, Utrecht.

Dr. M. van der Heiden-van der Loo, epidemioloog (tevens: Stichting Kinderoncologie Nederland, Den Haag); prof.dr. S. Siesling, klinisch epidemioloog (tevens: MIRA Instituut, Universiteit Twente, Enschede).

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr. M.W.J.M. Wouters, chirurg; prof.dr. E.J.T. Rutgers, chirurg.

Diakonessenhuis Utrecht, afd. Chirurgie, Utrecht.

Dr. T. van Dalen, chirurg.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. P.H.M. Peeters, epidemioloog.

Contact dr. M. van der Heiden-van der Loo (mvdheiden@skion.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Margriet van der Heiden-van der Loo ICMJE-formulier
Sabine Siesling ICMJE-formulier
Michel W.J.M. Wouters ICMJE-formulier
Thijs van Dalen ICMJE-formulier
Emiel J.T. Rutgers ICMJE-formulier
Petra H.M. Peeters ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties