Nagebootst insulinoom

Klinische praktijk
M.C.A. Blans
J.M.H. Conemans
J.K. van der Veer
K.P. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2154-6
Abstract

Samenvatting

Een 32-jarige vrouw werd opgenomen met klachten passend bij recidiverende hypoglykemische perioden. Bij de vastentest was zij na minder dan 72 uur diep in slaap. De insuline- en C-peptideconcentraties in het serum waren verhoogd en de insuline-glucoseratio eveneens. In de differentiaaldiagnose kwam insulinoom op de eerste plaats. Een ruimte-innemende afwijking in het pancreas kon met beeldvormende techniek echter niet worden aangetoond. Patiënte bleek eveneens uitgebreide psychosociale problemen te hebben. De psychiater vond sterke aanwijzingen voor een nagebootste stoornis. De ongebruikelijke combinatie van de afwijkende insuline- en C-peptideconcentraties in het serum samen met de psychiatrische stoornis paste mogelijk bij misbruik van sulfonylureumderivaten. Met behulp van een toxicologische screening werd dit vermoeden bevestigd. Bij patiënten met onbegrepen hypoglykemie bij wie een insulinoom niet aangetoond kan worden, verdient het aanbeveling te denken aan misbruik van sulfonylureumderivaten.

Auteursinformatie

Bosch Medicentrum, afd. Inwendige Geneeskunde, 's-Hertogenbosch.

Mw.M.C.A.Blans, assistent-geneeskundige (thans: Eijkman-Winkler Instituut voor Microbiologie, Infectieziekten en Ontsteking, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht); dr.K.P.Bouter, internist-endocrinoloog.

Ziekenhuis Apotheek Noordoost-Brabant, 's-Hertogenbosch.

Drs.J.M.H.Conemans, ziekenhuisapotheker-toxicoloog.

Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel, afd. Geriatrie, 's-Hertogenbosch.

J.K.van der Veer, psychiater.

Contact mw.M.C.A.Blans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties