Wat een insulinebepaling niet meet

Hypoglykemieën met lage insulinewaarden

Klinische praktijk
Mark J.C. van Treijen
Ineke M. Dijkstra
Henk J.T. Ruven
Annemarie H. Pijlman
N.M. (Marieke) van Es
Iris M.M.J. Wakelkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6589
Abstract

Dames en Heren,

Een hypoglykemie bij patiënten die geen diabetes mellitus hebben is zeldzaam. Het achterhalen van de oorzaak is steeds weer een diagnostische uitdaging.1 Bij patiënten die voldoen aan de trias van Whipple wordt aanbevolen verder onderzoek te doen. Deze trias bestaat uit (a) het biochemisch vaststellen van een hypoglykemie tijdens (b) het optreden van neuroglycopene symptomen, en (c) een afname of het verdwijnen van deze symptomen na adequate behandeling van de hypoglykemie.

Naast het meten van de glucoseconcentratie in serum wordt aanbevolen om de insulinespiegel en de C-peptideconcentratie te bepalen. Een verhoogde insulinespiegel kan wijzen op een insulinoom of op gebruik van exogeen insuline. Pro-insuline wordt in de pancreas gevormd en gesplitst in insuline en C-peptide in gelijke hoeveelheden. Hierdoor is de C-peptideconcentratie een goede maat voor de endogene insulineproductie en kan het helpen te differentiëren tussen endogeen (verhoogde C-peptideconcentratie) of exogeen hyperinsulinisme (verlaagde C-peptideconcentratie)creas.1

Wij…

Auteursinformatie

Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein en Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. M.J.C. van Treijen, aios interne geneeskunde; drs. N.M. van Es en dr. I.M.M.J. Wakelkamp, internisten-endocrinologen; drs. A.H. Pijlman, internist-vasculair geneeskundige.

Afd. Klinische Chemie: dr. I.M. Dijkstra, klinisch chemicus in opleiding; dr. H.J.T. Ruven, klinisch chemicus.

Contact drs. M.J.C. van Treijen (m.van.treijen@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 augustus 2013

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties