Hypoglykemie bij patiënten zonder diabetes mellitus

Suikerklontjes in het bloed
Lisanne F. Spittuler
Nalini N.E. Radhakishun
Joella Hopman
Mariette T. Ackermans
Richard G. IJzerman
Sarah E. Siegelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6590
Abstract

Beste collega's,

Vandaag gaan we het hebben over hypoglykemie bij patiënten zonder diabetes mellitus. Hoewel het klinisch beeld bij deze patiënten zeer divers is, kan met een gestructureerde aanpak de onderliggende oorzaak toch worden achterhaald. In dit artikel beschrijven we dit diagnostische proces aan de hand van 3 patiënten met herhaaldelijke symptomatische hypoglykemieën.

Patiënt A, een 30-jarige vrouw, werd op de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht vanwege een verlaagd bewustzijn bij een hypoglykemie van 1,1 mmol/l. Zij kreeg meteen intraveneus glucose toegediend, waarna de bloedglucosewaarde normaliseerde en het bewustzijn goed herstelde.

Voorafgaand aan het SEH-bezoek had zij gedurende een periode van ruim een half jaar progressieve klachten van vermoeidheid, nachtelijk zweten en traagheid gehad. Daarbij veranderde haar spraak in de uren na het eten; na voedselinname verbeterde de spraak weer. Inmiddels zette patiënte iedere nacht de wekker om te eten. Overdag at zij voortdurend om zich maar enigszins goed te voelen. In de afgelopen 2 maanden was zij 14 kg aangekomen.

Bij een vastenproef werd de aanwezigheid van insuline en C-peptide aangetoond tijdens een diepe hypoglykemie, waardoor het vermoeden van hyperinsulinemie werd bevestigd (tabel 1). In het bloed waren geen insuline-antistoffen of sulfonylureum(SU)-derivaten aantoonbaar. Een insulinoom was daarom de meest waarschijnlijke diagnose. Een MRI-scan…

Auteursinformatie

Amphia ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda: drs. L.F. Spittuler, internist-endocrinoloog. Diabeter, Rotterdam: dr. N.N.E. Radhakishun, internist-endocrinoloog. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Spoedeisende Geneeskunde, Den Haag: drs. J. Hopman, aios. Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Endocrinologisch Laboratorium: dr.ir. M.T. Ackermans, analytisch chemicus. Afd. Endocrinologie en Metabolisme: dr. R.G. IJzerman en dr. S.E. Siegelaar, internisten-endocrinologen.

Contact N.N.E. Radhakishun (n.radhakishun@diabeter.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Lisanne F. Spittuler en Nalini N.E. Radhakishun hebben een gelijke bijdrage geleverd aan dit artikel en zijn daarom gedeeld eerste auteur.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisanne F. Spittuler ICMJE-formulier
Nalini N.E. Radhakishun ICMJE-formulier
Joella Hopman ICMJE-formulier
Mariette T. Ackermans ICMJE-formulier
Richard G. IJzerman ICMJE-formulier
Sarah E. Siegelaar ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties