Trends in gezonde levensverwachting

Naar een ouderdom met minder gebreken?

Opinie
Marie-Louise Essink-Bot
Dorly J.H. Deeg
Wilma J. Nusselder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D134
Abstract

De levensverwachting van de bevolking van de meeste westerse landen stijgt. In Nederland is de levensverwachting bij geboorte voor mannen gestegen van 70,4 jaar in 1950 tot 79,9 jaar in 2014 en voor vrouwen van 72,7 naar 83,3 jaar.1 Deze stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. In 2014 was de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 18,9 jaar voor mannen en 21,6 jaar voor vrouwen. Daling van de sterfte aan hart- en vaatziekten is een belangrijke oorzaak van de gestegen levensverwachting. We leven dus langer met z’n allen, maar wat voor jaren zijn dat eigenlijk?

Trends in gezonde levensverwachting minder eenduidig

Ouderdom komt met gebreken. Idealiter gaat een stijging van de levensverwachting gepaard met een even grote of grotere stijging van de leeftijd waarop zulke gebreken gemiddeld genomen tot uiting komen. Onderzoek heeft aangetoond dat dat maar gedeeltelijk het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. M.L. Essink-Bot, arts Maatschappij en Gezondheid.†

VU Medisch Centrum, EMGO+ Instituut voor Gezondheid en Zorg Onderzoek, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam.

Prof.dr. D.J.H. Deeg, epidemioloog.

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. W.J. Nusselder, medisch demograaf.

Contact dr. W.J. Nusselder (w.nusselder@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marie-Louise Essink-Bot ICMJE-formulier
Dorly J.H. Deeg ICMJE-formulier
Wilma J. Nusselder ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties