'Gezonde levensverwachting', een eigentijdse maat voor de volksgezondheid

Perspectief
K. Schaapveld
H.P.A. van de Water
J.K.S. van Ginneken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1703-6

Zie ook het artikel op bl. 1699.

Inleiding

In het jaar 1900 was in Nederland de levensverwachting bij de geboorte 49 jaar voor mannen en 51 jaar voor vrouwen. Tegenwoordig is dat respectievelijk 73 en 80 jaar, en het einde van de toename van de levensverwachting lijkt nog niet in zicht (figuur 1). De discussie over de verklaring hiervan is ingewikkeld,2 maar de preventieve en de curatieve gezondheidszorg hebben er in elk geval een bijdrage aan geleverd.3

De levensverwachting is een min of meer theoretische maat voor de volksgezondheid die is berekend met behulp van huidige sterftecijfers. Op basis van de sterftecijfers van nu zou een pasgeboren meisje gemiddeld 80 jaar te leven hebben maar het is uiteraard niet te voorspellen of dat inderdaad zo zal zijn.

Hoewel een stijging van de levensverwachting tot voor kort zonder meer als een vooruitgang werd gezien, lijkt men de laatste…

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO, Postbus 124, 2300 AC Leiden.

Dr.K.Schaapveld en dr.H.P.A.van de Water, sociaal-geneeskundigen; dr.J.K.S.van Ginneken, demograaf. dr.K.Schaapveld.

Ook interessant

Reacties