Myositis is meer dan een spierziekte

Klinische praktijk
Johan Lim
Annet van Royen-Kerkhof
René E. Jonkers
Markus V. Starink
Alexandre E. Voskuyl
Anneke J. van der Kooi
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2312
Abstract

Dames en Heren,

Het tijdig diagnosticeren van een behandelbare ziekte is belangrijk. Maar als het een zeldzame aandoening betreft met een grote variatie in verschijningsvormen, kan het stellen van een tijdige diagnose lastig zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn de idiopathische inflammatoire myopathieën, in de dagelijkse praktijk meestal ‘myositis’ genoemd. Het gaat om een groep ziekten die zich kunnen uiten in de spieren, maar ook in de huid, de gewrichten, de longen en het hart. Aan de hand van de drie casussen bespreken wij het klinische spectrum en de valkuilen van dit ziektebeeld.

Patiënt A is een 5-jarige jongen die naar de kinderarts werd verwezen vanwege algemene malaise en vermoeidheid. In de voorafgaande weken was hij door de huisarts gezien wegens uitslag in het gelaat en op zijn handen. De huisarts had gedacht aan atopisch eczeem en patiënt behandeld met hydrocortisoncrème, maar dit had niet het gewenste resultaat gegeven.

Bij…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Neurologie: drs. J. Lim, arts-onderzoeker; dr. A.J. van der Kooi, neuroloog.

Afd. Longziekten: dr. R.E. Jonkers, longarts.

Afd. Dermatologie: drs. M.V. Starink, dermatoloog.

UMC Utrecht-Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderreumatologie, Utrecht.

Dr. A. van Royen-Kerkhof, kinderarts-immunoloog/reumatoloog.

VUmc, afd. Reumatologie.

Prof.dr. A.E. Voskuyl, reumatoloog.

Contact drs. J. Lim (j.lim@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan Lim ICMJE-formulier
Annet van Royen-Kerkhof ICMJE-formulier
René E. Jonkers ICMJE-formulier
Markus V. Starink ICMJE-formulier
Alexandre E. Voskuyl ICMJE-formulier
Anneke J. van der Kooi ICMJE-formulier
Dermatomyositis als paraneoplastisch syndroom
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties