Nasleep van een onbegrepen koortsende ziekte

Myocardinfarct en reanimatie bij een adolescent

Klinische praktijk
Jaap Jan D. de Jong
Roel H.J. Slenter
Pieter van Lierop
Lodewijk J. Wagenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5368
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De diagnose ‘ziekte van Kawasaki’ wordt gesteld bij onbegrepen koorts en ten minste 4 van de volgende 5 symptomen: bilaterale conjunctivitis, polymorf exantheem, aardbeientong en rode gezwollen lippen, erytheem aan handen en voeten, en lymfklierzwelling in de hals. Deze symptomen treden echter niet altijd allemaal of gelijktijdig op.

Casus

Een 18-jarige man werd opgenomen na een reanimatie bij een myocardinfarct. De oorzaak was een geoccludeerde aneurysmatische ‘left anterior descending artery’ (LAD), waarvoor hij een percutane coronaire interventie onderging. Ook de andere coronairvaten bleken opvallend aneurysmatisch te zijn, en er waren uitgebreide collateralen. Op basis hiervan werd een onbegrepen ziekte-episode van 4 jaar eerder met koorts en een vasculitisbeeld achteraf geduid als ziekte van Kawasaki.

Conclusie

Bij patiënten die slechts 2 of 3 van de klassieke symptomen vertonen (‘incomplete Kawasaki’) kan met echocardiografie, CT- of MRI-angiografie de diagnose ‘ziekte van Kawasaki’ alsnog worden gesteld. Vroege diagnose en behandeling met hoge dosis aspirine en intraveneuze immunglobulines zijn essentieel om het risico op late cardiale complicaties te verkleinen.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede: Thorax Centrum Twente: drs. J.J.D. de Jong en dr. LJ. Wagenaar, cardiologen; drs. R.H.J. Slenter, cardioloog in opleiding; afd. Kindergeneeskunde: dr. P. van Lierop, kinderarts.

Contact J.J.D. de Jong (jaap_jan_de_jong@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap Jan D. de Jong ICMJE-formulier
Roel H.J. Slenter ICMJE-formulier
Pieter van Lierop ICMJE-formulier
Lodewijk J. Wagenaar ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
van der Meulen

Met interesse de foto bekeken en me afgevraagd in welk jaargetijde deze is genomen. Mocht het in de winter of voorjaar zijn geweest, dan zou de patiënt huidtype 3 of 4 volgens Fitzpatrick hebben (1). Dit huidtype maakt minder vitamine D aan dan de lager genummerde types. Patiënten met dit huidtype hebben vaak in de winterperiode een vitamine D deficiëntie (2). Dit is een belangrijk gegeven in het kader van de ziekte van Kawasaki. Kinderen met een vitamine D deficiëntie in West-Europa lopen een groter risico op het krijgen van cardiale complicaties bij deze aandoening (3,4).

1. van Everdingen JJE. Bruin worden en verbranden in relatie tot het huidtype. Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:177-8.

2. Kechichian E, Ezzedine K. Vitamin D and the Skin: An Update for Dermatologists. Am J Clin Dermatol. 2018;19:223-235. 20.

3. Meyer K, Volkmann A, Hufnagel M, Schachinger E, Klau S, Horstmann J, Berner R, Fischer M, Lehner A, Haas N, Ulrich S, Jakob A. Breastfeeding and vitamin D supplementation reduce the risk of Kawasaki disease in a German population-based case-control study. BMC Pediatr. 2019 ;19:66

4. Stagi S, Rigante D, Lepri G, Matucci Cerinic M, Falcini F. Severe vitamin D deficiency in patients with Kawasaki disease: a potential role in the risk to develop heart vascular abnormalities? Clin Rheumatol. 2016;35:1865-72.

Jan van der Meulen, basisarts, Huisartsenpraktijk de Jagerweg, Dordrecht