De ziekte van Kawasaki; waarop te letten en wat te doen?

Klinische praktijk
C.W. Bollen
P.H.G. Hogeman
W. Kuis
E.R. de Graeff-Meeder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:545-7

Zie ook het artikel op bl. 549

Dames en Heren,

De ziekte van Kawasaki is een acute koortsende ziekte met necrotiserende vasculitis van kleine en middelgrote vaten, die optreedt op de kinderleeftijd. De diagnose wordt gesteld op basis van het klinische beeld van hoge koorts, cervicale lymfklierzwelling en mucocutane afwijkingen.1 Hoewel de ziekte over het algemeen restloos geneest, is er een toenemende belangstelling vanwege het ontstaan van coronaire aneurysma's bij 15-20 van de onbehandelde patiënten. De ziekte van Kawasaki evenaart thans acuut reuma als belangrijkste oorzaak van verworven hartafwijkingen bij kinderen.2 Daarnaast verschijnen er met regelmaat publikaties waarin melding wordt gemaakt van cardiale incidenten bij voorheen gezonde jonge volwassenen die achteraf een voor de ziekte van Kawasaki verdachte episode in hun vroege jeugd blijken te hebben doorgemaakt.3-7 Het ontstaan van de coronairafwijkingen kan tegenwoordig voor een belangrijk deel worden voorkomen door tijdige therapie met immuunglobulinen. Daarom is…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Wilhelmina Kinderziekenhuis, Postbus 18.009, 3501 CA Utrecht.

Afd. Immunologie: dr.W.Kuis en mw.dr.E.R.de Graeff-Meeder, kinderartsen; C.W.Bollen, co-assistent.

Ziekenhuis Eemland, locatie St. Elisabeth, afd.Kindergeneeskunde, Amersfoort.

Dr.P.H.G.Hogeman, kinderarts.

Contact mw.dr.E.R.de Graeff-Meeder

Ook interessant

Reacties