Multipele tumoren in het mediane vlak van de hersenen met endocriene uitval
Open

Casuïstiek
04-03-1989
A. Crapé, F. Depuydt, C. Goethals, H. Tytgat en H. Vandeperre

Een patiënt met multipele kiemcel-tumoren in het mediane vlak van de hersenen met hypothalamisch-hypofysaire dysfunctie wordt voorgesteld. Aan de hand van deze patiëntbespreking wordt de differentiële diagnose en de symptomatologie van deze tumoren besproken. De eventuele noodzaak van stereotactisch biopteren wordt bediscussieerd. Ook wordt ingegaan op de behandeling van deze tumoren zoals deze in de recente literatuur wordt voorgesteld, waarbij het nut van radiotherapie (craniaal en spinaal) en van chemotherapie aan de orde komen.