Gynaecomastie bij testistumoren
Open

Onderzoek
09-09-1990
E.P.M. Jansen, D.J.Th. Wagener en G.O.N. Oosterhof

Retrospectief werd het vóórkomen van gynaecomastie bestudeerd bij 224 patiënten die tussen 1981 en 1989 wegens een testistumor werden behandeld. Gynaecomastie werd gezien bij 25 patiënten (11) en ontstond na chemotherapie en (of) radiotherapie bij 19 patiënten (9). Het verschijnsel kwam vooral voor bij patiënten met hogere tumorstadia en wijst derhalve op een ongunstige prognose.