Multiparametrische MRI bij prostaatkankerscreening

Klinische praktijk
Caroline. M.A. Hoeks
Jurgen J. Fütterer
Diederik M. Somford
Inge M. van Oort
Henkjan Huisman
Jelle O. Barentsz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B487
Abstract

Samenvatting

  • Twee recente onderzoeken naar screening op prostaatkanker lieten tegenstrijdige effecten van screening op de sterfte aan prostaatkanker zien.

  • De huidige screeningsmethode van PSA-bepaling in combinatie met transrectale echografische biopten leidt tot een hoog aantal fout-positieve uitslagen en overbehandeling.

  • Er is behoefte aan een screeningstest die het aantal onnodige prostaatbiopten vermindert en die minder agressieve vormen van prostaatkanker onderscheidt van agressievere vormen.

  • Multiparametrische MRI detecteert prostaatkanker met een hoge specificiteit en geeft informatie over de agressiviteit. De combinatie van PSA en multiparametrische MRI bij 1,5 tesla blijkt een redelijk nauwkeurige screeningstest te zijn.

  • Multiparametrische MRI komt vanwege de hoge kosten en de beperkte beschikbaarheid niet in aanmerking als initiële screeningstest, maar zou kunnen dienen als vervolgonderzoek bij een afwijkende uitslag van de PSA-test.

  • Met multiparametrische MRI als vervolgtest bij prostaatkankerscreening kan men gerichter biopteren, onnodige prostaatbiopten voorkomen en het prostaatcarcinoom beter karakteriseren.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Afd. Radiologie: drs. C.M.A. Hoeks, arts-onderzoeker; dr. J.J. Fütterer en prof.dr. J.O. Barentsz, radiologen; dr.ir. H. Huisman, onderzoeker.

Afd. Urologie: drs. D.M. Somford, aios; dr. I.M. van Oort, uroloog.

Contact drs. C.M.A. Hoeks (C.Hoeks@rad.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: De afdeling Radiologie van het UMC St. Radboud werkt samen met Siemens N.V. aan toepassingen van MRI-scanners en de bijbehorende beeldverwerking. Financiële ondersteuning: Dit artikel werd mogelijk gemaakt door een subsidie van KWF Kankerbestrijding (KUN 2007-3971).
Aanvaard op 30 augustus 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties