De zoektocht naar betere markers voor prostaatkanker dan prostaatspecifiek antigeen
Open

Stand van zaken
10-06-2006
E.A.M. Schenk-Braat en C.H. Bangma

- Prostaatspecifiek antigeen (PSA) is momenteel de belangrijkste biochemische marker voor de diagnose van prostaatkanker.

- Door de beperkte specificiteit van PSA worden echter ook klinisch irrelevante tumoren of goedaardige afwijkingen gedetecteerd, met als mogelijk gevolg overbehandeling en daarmee gepaard gaande lichamelijke en psychische belasting van de patiënt.

- PSA wordt eveneens gebruikt als indicator voor progressie en voor een klinische respons na behandeling van een prostaattumor, maar de prognostische waarde van deze marker is beperkt.

- Er is onderzoek gaande naar een aantal alternatieve markers, zoals PSA-gerelateerde parameters, humaan kallikreïne 2, osteoprotegerine en het gen DD3PCA3, die mogelijk de specificiteit van de huidige, op PSA gebaseerde, diagnostiek en de prognostische waarde van PSA kunnen verbeteren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1286-90