Multidisciplinaire aanpak bij aangezichtsletsel

Casuïstiek
15-05-2017
Leander Dubois, Ruud Schreurs, Oren Lapid, Peerooz Saeed, Gwijde F. Adriaensen en Vincent M. de Jong

Achtergrond

Ongeveer een kwart van de multitraumapatiënten heeft aangezichtsletsel, wat meestal leidt tot verlies van vorm en functie. In de acute en reconstructieve fase van aangezichtsletsel zijn verschillende specialismen betrokken, zoals mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie, kno-heelkunde, plastische chirurgie, oogheelkunde en tandheelkunde.

Casus

Een 25-jarige man werd met ernstig aangezichtsletsel naar de shockroom gebracht na een hoogenergetisch trauma. Hij had een panfaciale fractuur waarvoor reconstructie nodig was. Deze vond plaats tijdens twee operaties, met een tussenpoos van 4 dagen. Hierna herstelde patiënt voorspoedig.

Conclusie

Door de complexiteit van aangezichtstrauma spelen veel factoren een rol bij de opvang en behandeling. Het is daarom belangrijk één coördinerend specialisme aan te wijzen dat dit proces in goede banen leidt. De MKA-chirurg speelt hierin een belangrijke rol.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing