Multidisciplinaire aanpak bij aangezichtsletsel

Klinische praktijk
Leander Dubois
Ruud Schreurs
Oren Lapid
Peerooz Saeed
Gwijde F. Adriaensen
Vincent M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1537
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Ongeveer een kwart van de multitraumapatiënten heeft aangezichtsletsel, wat meestal leidt tot verlies van vorm en functie. In de acute en reconstructieve fase van aangezichtsletsel zijn verschillende specialismen betrokken, zoals mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie, kno-heelkunde, plastische chirurgie, oogheelkunde en tandheelkunde.

Casus

Een 25-jarige man werd met ernstig aangezichtsletsel naar de shockroom gebracht na een hoogenergetisch trauma. Hij had een panfaciale fractuur waarvoor reconstructie nodig was. Deze vond plaats tijdens twee operaties, met een tussenpoos van 4 dagen. Hierna herstelde patiënt voorspoedig.

Conclusie

Door de complexiteit van aangezichtstrauma spelen veel factoren een rol bij de opvang en behandeling. Het is daarom belangrijk één coördinerend specialisme aan te wijzen dat dit proces in goede banen leidt. De MKA-chirurg speelt hierin een belangrijke rol.

Auteursinformatie

AMC, Amsterdam.

Afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: dr. L. Dubois, MKA-chirurg; R. Schreurs, MSc, technisch geneeskundige.

Afd. Plastische, reconstructieve en handchirurgie: dr. O. Lapid, plastisch chirurg.

Afd. Oogheelkunde: dr. P. Saeed, oogarts.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: drs. G.F. Adriaensen, kno-arts.

Afd. Chirurgie, Trauma Unit: drs. V.M. de Jong, traumachirurg.

Contact dr. L. Dubois (l.dubois@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Leander Dubois Niet beschikbaar
Ruud Schreurs Niet beschikbaar
Oren Lapid ICMJE-formulier
Peerooz Saeed ICMJE-formulier
Gwijde F. Adriaensen ICMJE-formulier
Vincent M. de Jong ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties