Een dentale oorzaak van orbitale cellulitis

Man met hand tegen het hoofd
Birgit P. van Lieshout
G.K.P. (Koen) Bittermann
Peter J. Ringens
Lauretta A.A. Vaassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7193
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Orbitale cellulitis is een potentieel levensbedreigend ziektebeeld. Daarnaast kan er door compressie op de n. opticus irreversibele schade en permanent visusverlies optreden. Tijdige herkenning en adequate behandeling is onontbeerlijk. Volledig klinisch en dentaal onderzoek gecombineerd met aanvullende beeldvormende onderzoeken zijn essentieel.

Casus

Wij beschrijven een 53-jarige patiënt met een orbitale cellulitis. De patiënt ging klinisch achteruit tijdens behandeling met een oraal antibioticum. Een CT-scan van de orbita gaf onvoldoende informatie om een dentogene oorzaak vast te kunnen stellen. Na verwijzing naar de mka-chirurg werd een unilaterale sinusitis van dentogene oorsprong vastgesteld. Na verwijdering van de ontstoken gebitselementen en behandeling met een intraveneus antibioticum herstelde de patiënt volledig.

Conclusie

Bij een volwassene met een unilaterale orbitale cellulitis dient men differentiaaldiagnostisch te denken aan een dentogene oorzaak en is consultatie van de mka-chirurg raadzaam. Een dentogene oorzaak kan worden vastgesteld op basis van het klinisch beeld in combinatie met het juiste aanvullende onderzoek.

Auteursinformatie

MUMC+, Maastricht. Afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: drs. B.P. van Lieshout, aios; dr. G.K.P. Bittermann, mka-chirurg; drs. L.A.A. Vaassen, mka-chirurg en hoofd-hals oncoloog (tevens: MUMC+, afd. GROW – School for Oncology and Reproduction, Maastricht). Afd. Oogheelkunde: prof.dr. P.J. Ringens, oogarts.

Contact B.P. van Lieshout (birgit.van.lieshout@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Birgit P. van Lieshout ICMJE-formulier
G.K.P. (Koen) Bittermann ICMJE-formulier
Peter J. Ringens ICMJE-formulier
Lauretta A.A. Vaassen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties