Een peuter met een mandibulafractuur

Klinische praktijk
Eva L. van der Linden
Rolf J. Bun
Erim van Os
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1402
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een mandibulafractuur is een zeldzame aandoening op de kinderleeftijd. De symptomen van dit ziektebeeld zijn pre-auriculaire pijn en zwelling, trismus, en pijn bij het openen van de mond, en ze worden niet zelden voorafgegaan door een val op de kin. Als de diagnose wordt gemist kan dit ernstige gevolgen hebben voor de groei en ontwikkeling van de kaak.

Casus

Een 3-jarige jongen werd verwezen vanwege een zwelling van zijn linker wang, koorts en braken. Hij was 2 dagen eerder op zijn kin gevallen. Bij lichamelijk onderzoek had hij heftige drukpijn pre-auriculair en een trismus. Omdat wij een virale parotitis vermoedden en dehydratie dreigde, werd patiënt opgenomen. Na zijn ontslag bezocht patiënt de tandarts voor onderzoek van de drukpijnlijke kies. De tandarts maakte een orthopantomogram en constateerde een fractuur van de linker collum mandibulae.

Conclusie

Bij elk kind dat op de kin is gevallen, is het van belang om op kenmerken van een mandibulafractuur te letten en zo nodig laagdrempelig radiologische diagnostiek te verrichtten.

Auteursinformatie

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Beverwijk.

E.L. van der Linden, co-assistent; drs. E. van Os, kinderarts.

Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Alkmaar.

Drs. R.J. Bun, mond-, kaak-, aangezichtschirurg.

Contact drs. E. van Os (evanos@rkz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties