Sporttraumata in het gelaat

Klinische praktijk
D.B. Tuinzing
W.A.M. van der Kwast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2274-9

Bij de beoefening van sport wordt veel van het lichaam geëist. In vrijwel elke tak van sport komen ongevallen voor, waarbij bepaalde lichaamsdelen speciaal geëxponeerd blijken te zijn aan letsel. Tittel geeft een overzicht van de lokalisatie van kwetsuren die bij diverse sporten het veelvuldigst voorkomen.1 Hij onderscheidt traumata van het skelet zelf en die van de skeletverbindingen – de gewrichten met banden en eventuele disci. De laatste groep speelt, hoewel contusie of luxatie van het kaakgewricht door een sporttrauma kan optreden, in het maxillofaciale gebied een minder belangrijke rol, aangezien het kaakgewricht geen steunfunctie vervult.

In dit artikel zal vooral aandacht worden besteed aan dento-alveolaire letsels en letsels van onder- en bovenkaak en jukbeen. Naast de onvermijdelijke risico's die sport met zich meebrengt, kunnen als oorzaken van een sporttrauma worden genoemd:2

– acties van de tegen- en (of) medespeler;

– onvoldoende concentratie;

– onvoldoende bescherming en

–…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Mondziekten en Kaakchirurgie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Dr.D.B.Tuinzing en prof.dr.W.A.M.van der Kwast, kaakchirurgen.

Contact dr.D.B.Tuinzing

Ook interessant

Reacties