Bimaxillaire osteotomie bij obstructieve slaapapneu

Onderzoek
Elmer C. Kruijt Spanjer
Antoine J.W.P. Rosenberg
Jerryl Asin
Peter J.J. Gooris
Jop P. Verweij
Gertjan Mensink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3152
Abstract

Rectificatie

Per abuis zijn de tabellen in dit artikel onder de verkeerde bovenschriften geplaatst. In de online publicatie en in de web-pdf is deze verbetering doorgevoerd.

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de postoperatieve resultaten van bimaxillaire osteotomie bij patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA).

Opzet

Retrospectieve patiëntenserie.

Methode

Alle patiënten met OSA die in de afgelopen 4 jaar in het Amphia Ziekenhuis te Breda een bimaxillaire osteotomie ondergingen kwamen voor inclusie in aanmerking. De primaire uitkomstmaten waren de apneu-hypopneu-index (AHI), de afname van de klachten en het succes van de operatie.

Resultaten

In de afgelopen 4 jaar ondergingen 22 patiënten met OSA een bimaxillaire osteotomie in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Wij hebben de gegevens van 18 patiënten nader geanalyseerd. Alle patiënten hadden een normale tot matig verhoogde BMI. 94,1% van de patiënten hadden postoperatief geen klachten meer of een sterke afname van de klachten. Bij 23,5% van de patiënten was sprake van volledige genezing (AHI < 5/h) en bij 52,9% van de patiënten van een succesvolle behandeling (> 50% reductie van AHI en AHI < 20/h). De gemiddelde AHI daalde van 38/h preoperatief naar 11/h postoperatief.

Conclusie

Bimaxillaire osteotomie wordt momenteel nog vaak als laatste behandeloptie voor patiënten met OSA gezien. Zelfs bij deze complexe patiënten zijn de resultaten van de operatie relatief goed. Het is voor behandelaars van belang om patiënten te herkennen die baat kunnen hebben bij een bimaxillaire osteotomie, zoals patiënten met OSA én retrognathie.

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Den Haag: drs. E.C. Kruijt Spanjer, MKA-chirurg. UMC Utrecht, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Utrecht: prof.dr. A.J.W.P. Rosenberg, MKA-chirurg. Amphia Ziekenhuis, Breda. Afd. Longziekten: drs. J. Asin, longarts. Afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: dr. P.J.J. Gooris en dr. G. Mensink, MKA-chirurgen. LUMC, afd. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Leiden: dr. J.P. Verweij, aios MKA-chirurgie.

Contact E.C. Kruijt Spanjer (e.c.kruijt.spanjer@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Elmer C. Kruijt Spanjer ICMJE-formulier
Antoine J.W.P. Rosenberg ICMJE-formulier
Jerryl Asin ICMJE-formulier
Peter J.J. Gooris ICMJE-formulier
Jop P. Verweij ICMJE-formulier
Gertjan Mensink ICMJE-formulier
Obstructieve slaapapneu
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties