Multi-orgaanfalen door transfusiebeleid bij traumapatiënten?

Onderzoek
Ch. Pieter Henny
J. Carel Goslings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3015
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Multitraumapatiënten kunnen in een vroeg stadium coagulopathie ontwikkelen. De pathogenese van deze op diffuse intravasale stolling lijkende afwijkingen is onduidelijk. Vroege behandeling van coagulopathie zou tot een betere uitkomst kunnen leiden. Er is geen consensus over de optimale ratio van toe te dienen eenheden plasma (FFP), rodebloedcelconcentraten (PRBCs) en trombocyten, het tijdstip van toediening en de wijze van monitoring van het effect. Ook de mogelijk negatieve effecten van het toedienen van bloedproducten zoals multi-orgaanfalen bij multitraumapatiënten zijn onduidelijk.

Onderzoeksvraag

Is er een onafhankelijke samenhang tussen de transfusie van eenheden FFP en bloedplaatjesconcentraten, en het ontstaan van multi-orgaanfalen bij multitraumapatiënten?

Hoe werd dit onderzocht?

In een observationele studie werden gegevens van 1440 patiënten in een groot regionaal niveau-1-traumacentrum geanalyseerd. Patiënten met een ‘injury severity score’ >15 die binnen 12 h na het trauma het centrum bereikten en ten minste 48 h in leven bleven, werden geïncludeerd.1

Belangrijkste resultaten

Onafhankelijk van het aantal getransfundeerde PRBC’s, was het toedienen van FFP geassocieerd met het ontstaan van multi-orgaanfalen. Dit negatieve effect van FFP was meer uitgesproken in de patiëntengroep die minder PRBC’s (< 6 E) toegediend kregen (figuur). Trombocytentransfusie bleek niet geassocieerd met multi-orgaanfalen.

Figuur 1

Consequenties voor de praktijk

Er kleven mogelijk bezwaren aan het toedienen van grote hoeveelheden plasma. Deze observationele studie is echter niet sterk genoeg om het huidige beleid bij ernstig bloedende multitraumapatiënten te veranderen. FFP’s dienen echter weloverwogen te worden toegediend. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke tranfusieratio optimaal is, wat de beste functionele stollingstesten zijn en wat de balans van voor- en nadelen van transfusies is.

Literatuur
  1. Johnson JL, Moore EE, Kashuk JL, Banerjee A, Cothren CC, Biffl WE, Sauaia A. Effect of blood products transfusion on the development of postinjury multiple organ failure. Arch Surg. 2010;145:973-7 Medline.

Auteursinformatie

Contact (c.p.henny@amc.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties