MRI/US-fusie voor gerichte prostaatbiopsie

Klinische praktijk
Ivo G. Schoots
Chris H. Bangma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7205
Abstract

Samenvatting

Een innovatieve fusie van eerder gemaakte MRI-beelden met realtime transrectale echografie (‘ultrasound’) kan leiden tot een betere detectie van prostaatkanker, waarbij minder biopten nodig zijn. Met de MRI-scan kunnen verdachte laesies worden geïdentificeerd, gelokaliseerd en mogelijk ook geclassificeerd. Vervolgens kan onder MRI/US-fusie realtime gericht een biopsienaald nauwkeurig in de verdachte prostaatafwijking worden gepositioneerd. De huidige systematische transrectale echografie-geleide biopsiemethode kan klinisch relevante kankers missen, terwijl indolente, niet relevante tumoren vaker worden aangeprikt. Eerst een MRI-scan en op indicatie een aanvullende MRI/US-gerichte transrectale prostaatbiopsie zou deze relatieve onderdiagnose en overdiagnose deels kunnen ondervangen. Het resultaat kan een effectievere methode zijn voor het nemen van prostaatbiopten, maar voorzichtigheid is geboden totdat met meer onderzoek is aangetoond dat deze biopsiemethode geen relevante kankers mist.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Radiologie: dr. I.G. Schoots, radioloog.

Afd. Urologie: prof.dr. C.H. Bangma, uroloog.

Contact dr. I.G. Schoots (i.schoots@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Ivo G. Schoots ICMJE-formulier
Chris H. Bangma ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties