Moeten huisartsen alle verrichtingen kunnen uitvoeren?

Gereedschapskist
J.W. (Hans) van den Dool
Eric Schat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7272
Abstract

Huisartsen worden geacht een breed pakket aan verrichtingen te beheersen. Zo moeten ze musculoskeletale injecties kunnen toedienen of bepaalde huidafwijkingen kunnen behandelen. Kostentechnisch is het voordelig als deze verrichtingen in de eerste lijn worden uitgevoerd, maar niet elke huisarts heeft daarvoor genoeg ervaring. Moeten huisartsen wel alle verrichtingen kunnen uitvoeren?

Het uitvoeren van medische verrichtingen is van oudsher een kenmerk van de huisartsgeneeskunde.1 Het pakket aan verrichtingen die een huisarts mag uitvoeren is breed. In de huisartsopleiding wordt een lijst gehanteerd met basisvaardigheden en facultatieve therapeutische vaardigheden per thema en klinische beroepsactiviteit. Hierbij moet gedacht worden aan musculoskeletale injecties en álle chirurgische verrichtingen die worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.2 Dit betreft een breed scala aan procedures, waaronder een aantal facultatieve specialistischere verrichtingen.

Wij zijn van mening dat de basisvaardigheden theoretisch voldoende aan bod komen in de opleiding en er voldoende mogelijkheid is om ervaring op te doen op fantoomobjecten. Om een vaardige huisarts te worden is het echter nog belangrijker om ervaring op te doen in de praktijk.3 De opleiding stelt dat niet iedere huisarts de facultatieve verrichtingen hoeft te beheersen. Deze vaardigheden moeten bij een ervaren huisarts of buiten de huisartsenpraktijk aangeleerd worden. Doordat niet iedere aios…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht: drs. J.W. van den Dool, huisartsopleider; drs. E. Schat, aios huisartsgeneeskunde.

Contact J.W. van den Dool (jwvddool@kpnmail.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
J.W. (Hans) van den Dool ICMJE-formulier
Eric Schat ICMJE-formulier
Musculoskeletale injecties in de huisartsopleiding
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties