Huidtumoren onderbelicht in de huisartsenpraktijk

Opinie
Tibor A.J. Poelmann
Wouter K. van der Heide
Annette J. Berendsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5279
Abstract

Huisartsen worden frequent geconsulteerd om huidtumoren te beoordelen. Zij spelen dus een belangrijke rol bij de vroegtijdige detectie van huidkanker zoals het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom, het melanoom en detectie van premaligne huidafwijkingen. Door de spectaculaire toename van de incidentie van alle vormen van huidkanker, wordt de groep patiënten die diagnostiek en behandeling behoeft steeds groter. Daarom is het voor de huisarts, maar ook voor de dermatoloog, van groot belang om deze toename met betere transmurale zorg in goede banen te leiden.

Met huidtumoren worden al dan niet gepigmenteerde afwijkingen bedoeld zoals naevi, papels of wratten, die klinisch zowel benigne als maligne kunnen imponeren. De grote meerderheid van de huidtumoren die de huisarts beoordeelt, is echter benigne.1

Het is bekend dat in de praktijk een aantal huidafwijkingen die op klinische gronden als ‘benigne’ worden beoordeeld, wordt behandeld met cryotherapie, curettage, ‘shaven’ of excisie zonder histopathologisch onderzoek.1,2 Bij dergelijke huidafwijkingen…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Drs. T.A.J. Poelmann, dr.W.K. van der Heide en dr. A.J. Berendsen, huisartsen.

Contact drs. T.A.J. Poelmann (tpoelmann@gmail.com)

Verantwoording

Mw. drs. P.M. Meiners, afd. Kaakchirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen, droeg bij aan het tot stand komen van het artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Tibor A.J. Poelmann ICMJE-formulier
Wouter K. van der Heide ICMJE-formulier
Annette J. Berendsen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties