Vervlogen ideaal of nieuw perspectief?

Continuïteit van de huisartsenzorg

Opinie
Wim Opstelten
Jochen W.L. Cals
Henriëtte E. van der Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3502
Abstract

Het ideaalbeeld van de huisarts: een dokter die je verleden, je context en je behoeften en wensen kent. Het vloeit voort uit een persoonlijke en vaak langdurige arts-patiëntrelatie. Continuïteit van zorg is een belangrijke kernwaarde van het huisartsenvak die bijna 60 jaar geleden werd vastgelegd tijdens de Woudschotenconferentie, waar de basis voor de Nederlandse huisartsgeneeskunde werd gelegd.1 Sindsdien zijn onze maatschappij en ook ons zorgsysteem behoorlijk veranderd, waardoor deze kernwaarde minder vanzelfsprekend is geworden. Is continuïteit in de huisartsenzorg überhaupt nog wel mogelijk?

‘Continuïteit van zorg’ heeft twee dimensies. De organisatorische dimensie betreft het goed op elkaar aansluiten van verschillende onderdelen van een zorgketen, een soepele overdracht en duidelijkheid voor de patiënt: ‘Waar moet ik zijn, wie is waarvoor verantwoordelijk?’ Daarnaast is er de persoonlijke dimensie: het persoonlijke, in de tijd voortgaande contact tussen patiënt en één of meer zorgverleners. Wanneer arts en patiënt elkaar goed kennen kan een zekere vertrouwensband groeien. De intensiteit daarvan kan wisselen in de loop der tijd en wordt bepaald door de inzet van zowel patiënt als arts. Vaak wordt continuïteit van zorg gemeten met een index, zoals de ‘continuity of care’(COC)-index; de COC-index loopt van 0 (‘elke keer een andere zorgverlener’) tot en met 1 (‘steeds dezelfde zorgverlener’).2 Beide dimensies beïnvloeden elkaar uiteraard. Wij concentreren ons in dit artikel op de persoonlijke continuïteit in de huisartsenzorg (‘relational continuity’), omdat huisartsen, maar ook patiënten daar van oudsher…

Auteursinformatie

Contact Huisartsenpraktijk Vondelplein, Amersfoort: dr. W. Opstelten, huisarts. Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (w.opstelten@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier
Henriëtte E. van der Horst ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties