Afweging van de aios bij het toepassen van musculoskeletale injecties

Musculoskeletale injecties in de huisartsopleiding

Injectiespuit
Dina Salkovic
Mario Veen
Michiel J. Bos
Jos J. Runhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6842
Abstract

In bepaalde situaties kunnen musculoskeletale injecties, zoals injecties in gewrichten of peesscheden, een uitkomst bieden bij klachten van het bewegingsapparaat. Recent onderzoek laat zien dat een aanzienlijk deel van de huisartsen zich onvoldoende bekwaam voelt om musculoskeletale injecties toe te dienen, terwijl deze injecties wel worden aanbevolen in richtlijnen en aangeleerd worden tijdens de opleiding. Dit kan leiden tot onderbehandeling en onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Ook in de tweede lijn lijken aiossen uit meerdere specialismen dikwijls niet zeker te zijn over hun medisch-technische vaardigheden.

Er is weinig bekend over welke drempels het aanleren van medisch-technische vaardigheden zoals musculoskeletale injecties bemoeilijken. Met dit kwalitatieve onderzoek willen wij in kaart brengen welke factoren een rol spelen bij het aanleren en toepassen van musculoskeletale injecties door aiossen huisartsgeneeskunde.

Methode

Wij namen interviews af bij derdejaars aiossen huisartsgeneeskunde. Deze semi-gestructureerde interviews bestonden uit vijf vooraf vastgestelde kernvragen; het verdere verloop van het…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam: drs. D. Salkovic, arts in opleiding tot huisarts; dr. M. Veen, onderwijskundig onderzoeker; dr. M.J. Bos, huisarts en onderzoeker; dr. J.J. Runhaar, universitair docent en onderzoeker.

Contact D. Salkovic (d.salkovic@ad-manus-medici.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dina Salkovic ICMJE-formulier
Mario Veen ICMJE-formulier
Michiel J. Bos ICMJE-formulier
Jos J. Runhaar ICMJE-formulier
Moeten huisartsen alle verrichtingen kunnen uitvoeren?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Dit artikel wordt besproken in#15 Prikangst bij huisartsen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties