Moet ik me houden aan een levenstestament?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D2146

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Rectificatie

Per 18 maart 2020 heeft de auteur het artikel geüpdatet. 

Vraag

Moet ik me houden aan het levenstestament van mijn patiënt?

Juridische achtergrond

Mensen kunnen via een notaris een levenstestament opstellen waarin ze allerlei medische zaken regelen voor het geval zij zelf niet meer in staat zijn daarover te beslissen. Daarbij kan worden gedacht aan het aanwijzen van een vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid, het kenbaar maken van wensen met betrekking tot euthanasie, reanimatie en orgaandonatie, en het ter beschikking stellen van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek. Notarissen registreren steeds meer levenstestamenten in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR); momenteel ligt dit aantal boven de 100.000 op jaarbasis.

Hoewel niet elk levenstestament betrekking heeft op medische zaken, is de kans dermate groot dat u beroepsmatig te maken krijgt met een patiënt met een levenstestament. Maar in hoeverre bent u als arts aan een dergelijke notariële akte gebonden? En heeft zo’n levenstestament een andere juridische status dan een ‘gewone’ wilsverklaring?

Om met dat laatste te…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties